• AVTOBUSI IN VLAKI BREZPLAČNI ZA UPOKOJENCE

    Ministrstvo za infrastrukturo S 1. JULIJEM 2020 DO BREZPLAČNEGA MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let lahko od 1.7.2020 brezplačno koristite medkrajevni potniški promet.  Do brezplačne vozovnice niso upravičeni tisti, ki so v delovnem razmerju, opravljajo samostojno registrirano dejavnost, poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov. Kako do vozovnice? Uvodoma našteti upravičenci lahko vlogo za pridobitev na predpisanem obrazcu, kateremu so priložena tudi navodila, vložite: 1.      1. Osebno na enem od 120 prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic. Pri osebni oddaji vloge upravičenci predložite osebni dokument, evropsko kartico ugodnosti za invalide, oziroma izkaznico vojnega veterana.…

  • POSTOPNO OŽIVLJANJE NAŠIH DEJAVNOSTI

    Po preklicu epidemije koronavirusa počasi začenjamo z oživljanjem naših aktivnosti v društvu. Odločili smo se, da najprej začnemo z dejavnostmi na prostem. Tako po ustaljenem urniku že potekajo treningi v igrah petanke in kegljanja s kroglo na vrvici, ter kolesarjenje. V naslednjem mesecu pa tudi pohodi. Vse v skladu navodil NiJZ. Pisarna pa ostaja zaprta! http://dudolenjsketoplice.si/koledar-dogodkov/