STAREJŠI ZA STAREJŠE  

Program je namenjen vsem starejšim od 69 let, ki živijo doma in ugotavljanju njihovih potreb po vseh vrstah pomoči na domu in jim to pomoč v okviru DU in ob sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami organizirati s ciljem, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju.

Program dela

Leta 2004 se je v Sloveniji začel izvajati projekt »STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA (klikni)«. Nosilca projekta sta Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenska filantropija, delno pa ga financirata na osnovi razpisov za izvajanje socialnih programov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Izvajanje projekta poteka v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ima soglasje pristojnega ministrstva.

Namen projekta:

• vključiti vse starejše nad 69 let, ki živijo v naši občini ne glede na članstvo v Društvu upokojencev;
• spoznati njihove potrebe;
• poiskati tiste, ki ne morejo sami ali ne vejo za razne oblike pomoči;
• vzpostaviti stalen pretok informacij med javnimi službami: Občino, Centrom za socialno delo, Zdravstvenim domom (Patronažno službo), Domom starejših občanov, ki izvaja pomoč na domu in lokalnimi društvi, ki majo v svojem programu skrb za starejše (Rdeči križ);
• organizirati pomoč v lastnih vrstah (obiski, svetovanje, vključitev v aktivnosti društva);
• seznanjati lokalno skupnost s kvaliteto življenja starejših, ki živijo doma.

Cilji projekta:

• izboljšati kakovost pomoči starejšim na domu;
• izboljšati pretok informacij o pomoči potrebnih med javnimi službami in društvi;
• razširiti aktivnosti društva upokojencev z vključevanjem vseh starejših v njihovem okolju;
• seznaniti starejše z njihovimi pravicami in programi za starejše;
• povečati obseg medsebojne pomoči starejših;
• izboljšati sodelovanje med društvi in povečati medgeneracijsko sodelovanje;
• razvijati prostovoljstvo.

V Društvu upokojencev  Dolenjske Toplice dela pri projektu 28 prostovoljcev.

Vodja – koordinator:
Slavka Strajnar – 031 292 908 – slavica.strajnar@gmail.com