STAREJŠI ZA STAREJŠE

STAREJŠI ZA STAREJŠE  

Program je namenjen vsem starejšim od 69 let, ki živijo doma in ugotavljanju njihovih potreb po vseh vrstah pomoči na domu in jim to pomoč v okviru DU in ob sodelovanju z vladnimi in nevladnimi organizacijami organizirati s ciljem, da bi lahko čim dlje ostali v domačem okolju.

Program dela

Leta 2004 se je v Sloveniji začel izvajati projekt »STAREJŠI ZA VIŠJO KAKOVOST ŽIVLJENJA DOMA (klikni)«. Nosilca projekta sta Zveza društev upokojencev Slovenije in Slovenska filantropija, delno pa ga financirata na osnovi razpisov za izvajanje socialnih programov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Izvajanje projekta poteka v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, ki ima soglasje pristojnega ministrstva.

Namen projekta:

• vključiti vse starejše nad 69 let, ki živijo v naši občini ne glede na članstvo v Društvu upokojencev;
• spoznati njihove potrebe;
• poiskati tiste, ki ne morejo sami ali ne vejo za razne oblike pomoči;
• vzpostaviti stalen pretok informacij med javnimi službami: Občino, Centrom za socialno delo, Zdravstvenim domom (Patronažno službo), Domom starejših občanov, ki izvaja pomoč na domu in lokalnimi društvi, ki majo v svojem programu skrb za starejše (Rdeči križ);
• organizirati pomoč v lastnih vrstah (obiski, svetovanje, vključitev v aktivnosti društva);
• seznanjati lokalno skupnost s kvaliteto življenja starejših, ki živijo doma.

Cilji projekta:

• izboljšati kakovost pomoči starejšim na domu;
• izboljšati pretok informacij o pomoči potrebnih med javnimi službami in društvi;
• razširiti aktivnosti društva upokojencev z vključevanjem vseh starejših v njihovem okolju;
• seznaniti starejše z njihovimi pravicami in programi za starejše;
• povečati obseg medsebojne pomoči starejših;
• izboljšati sodelovanje med društvi in povečati medgeneracijsko sodelovanje;
• razvijati prostovoljstvo.

V Društvu upokojencev  Dolenjske Toplice dela pri projektu 28 prostovoljcev.

Vodja – koordinator:
Slavka Strajnar – 031 292 908 – slavica.strajnar@gmail.com

V obdobju pandemije koronavirusa, 14. 4. 2020

V času razglasitve pandemije koronavirusa in sprejetih ukrepov so se v težkem položaju znašle predvsem ranljive skupine, kamor spadamo tudi starejši. Torej v teh časih je še posebej hudo starejšim, ker nam zaradi izolacije dnevi še počasneje minevajo.

Zaradi tega smo že ob začetku pandemije pozvali vse naše prostovoljce,  da so še bolj pozorni na starejše v svojem okolju. Če bi zaznali kakšnega posameznika, ki bi karkoli potreboval (dostavo hrane, zdravil ali karkoli nujnega), bi skupaj s pomočjo občine, CZ in drugih nevladnih organizacij, poiskali rešitev.  V večini ne kontaktiramo osebno.  Pokličemo starejše, jih vprašamo, če kaj potrebujejo in na ta način ohranjamo socialni stik. Najbolj so veseli pogovora.

Nekatere naše posameznice tudi pridno šivajo maske za lastne potrebe, za potrebe ožjih družinskih članov, sosedov, prijateljev in znancev. Narejene so z ljubeznijo, v pomoč  tistim, ki jih potrebujejo.

Dragi prostovoljci.  Zelo smo ponosni na vas, ker s svojim prostovoljnim delom združujete in pomagate. Ste naša podaljšana roka, saj ste v neposrednem stiku z upokojenci in s pogovorom, obveščanjem po telefonu in spodbudno besedo skrbite za boljše počutje starostnikov. Hvala za požrtvovalno delo in vaš čas, ki ga posvečate za ta namen.

Upam, da se kmalu vidimo in nadaljujemo naša druženja. Do takrat pa ostanite zdravi, ob težkih samotnih trenutkih pa se spomnite preteklih lepih dni.

Koordinatorka projekta                                                           Predsednik DU

Slavica Strajnar, l. r.                                                                  Dušan Kraševec, l. r.