Več fotografij: Po gričih Novega mesta, 11. 1. 2022  / Glinokopi, 8. 2. 2022  /  Trška gora, 12. 4. 2022  /