Za objavo pošiljajte fotografije na: dudtoplice@gmail.com.
Več fotografij:

Elica Pavlič 2020 / Na Bledu, 13. 10. 2020 /