Dolenjske Toplice
– Betka Gimpelj – 031 533 206 – beti.gimpelj13@gmail.com
– Fanika Krese – 040 544 274
– Antonija Prosen – 041 295 356 – antonijaprosen@gmail.com
– Antonija Avguštin, 041 666 341 –  antonija.avgustin@gmail.com

Meniška vas
– Vida Sirk, 041 854 437 – vida.sirk@gmail.com
– Martina Makše Fink – 041 218 277 – martina.maksefink@gmail.com

Sela pri Dolenjskih Toplicah – Nada Bobnar – 040 394 747 – nadi.bobnar@gmail.com

Kočevske Poljane – Marjan Avguštin, tel. 041 459 065

Občice, Stare žage in Mali Rigelj – Srečko Pugelj – 040 933 045 – srecko.pugelj@gmail.com

Veliki Rigelj, Cerovec, Bušinec in del Podturna (pod državno cesto)  Marjan Pečak – 041 893 823 – marjan.pecak@gmail.com

Podturn (nad državno cesto)  Slavka Avguštin – 041 236 786 – avgustin.robert@siol.net

Obrh in Suhor  Lidija Zupančič – 041 489 685 – joze.obrh@gmail.com

Podhosta in Loška vas  Minka Pečaver – 031 657 611 – marijapvr@gmail.com

Soteska, Drenje – Sonja Zupančič, tel. 040 666 314

Gabrje, Gorenje in Dolenje Polje – Valentin Vončina – 070 284 490 – valentin.voncina56@gmail.com

Dolenje Sušice in Selišče – Jože Novinec, 041 385 586, j.novinec56@gmail.com

Dobindol, Gorenje Sušice Verdun – Terezija Kralj, 070 991 019, terezijakralj55@gmail.com

Gorenje in Dolenje Gradišče – Slavica Strajnar: 031 292 908, slavica.strajnar@gmail.com

Nerazporejeni člani in domovi starejših – Ida Perme – 051 340 865 – idaperme@gmail.com