Brez kategorije

POROČILA NAŠIH DEJAVNOSTI V LETU 2020

Spoštovane upokojenke in spoštovani upokojenci

Kdo bi si v začetku lanskega leta predstavljal, ko smo začeli z izvajanjem obširnega programa našega dela, da bo po dobrih dveh mesecih naše družabno življenje povsem zaustavljeno. Nič druženja, nič športa, nič obiskov. Kaj sedaj? Ja, potrebno bo korenito spremeniti naše delo. In smo ga. Preselili smo se na splet in druge tehnologije. Najprej smo postavili našo novo spletno stran https://dudolenjsketoplice.si/. Na njej objavljamo vse novice društva in vaše samostojne podvige. Tudi na Facebook smo se bolj pogosto oglašali. Začeli smo uporabljati aplikacije s katerimi se lahko vidimo in pogovarjamo v živo. Tako smo v živo izvedli več sestankov upravnega odbora in drugih organov društva. S tem smo nekako nadomestili onemogočeno klasično delo.

Marca smo imeli namen v naš hotel Delfin v Izolo. Teden dni pred odhodom so ga zaradi epidemije koronovirusa zaprli. Kasneje smo dogovorili nov termin v oktobru in novembru, pa smo zopet ostali doma. Sedaj imamo rezervacijo konec marca.

V času vsaj delnih sprostitev ukrepov smo preko poletja nadaljevali s športnimi aktivnostmi, ustvarjalni delavnicami, projektom starejši za starejše in še kaj bi se našlo, dokler nas v jeseni ni doletel drugi val epidemije. Zopet nazaj na splet in telefon, nič skupinskega druženja, pohodov, športa …

Ko to pišem  še vedno ne vemo, kako bo vsaj v bližnji prihodnosti.

Sestavili smo okvirni program dela, v katerem ni, kot običajno, datumsko določenih aktivnosti. Ko bodo aktivnosti dovoljene, vas bomo o vsem obveščali preko naše spletne strani, poverjenikov, naših oglasnih mest in občinskega glasila Vrelec. Potrudili se bomo, da bomo vsaj nekaj zamujenih priložnosti nadoknadili.

V teh časih nedružnja  nam preostane ustvarjanje, gibanje in druge individualne aktivnosti v domačem okolju. Zato poprimite za pero, fotoaparat, telefon… fotografirajte svoje aktivnosti, dopišite kratko vsebino in pošljite na naš e-naslovl dudtoplice@gmail.com ali po klasični pošti. Vse prispevke bomo objavili na naši strani https://dudolenjsketoplice.si/ in facebook strani.

V času, ko smo osamljeni, ne smemo izgubiti nasmeha, poguma in se predati malodušju. Zato, če rabite kakšno pomoč, ali pa le pogovor, pokličite naše prostovoljce – poverjenike. Pomagali vam bodo po najboljših močeh!

Spoštovane in spoštovani. Slej ko prej se bo življenje vrnilo v tirnice našega družabnega društvenega življenja. Do takrat pa vam želim veliko sreče in sončen nasmeh.

Ostanimo odgovorni, ostanimo zdravi!

Dušan Kraševec, predsednik

TAJNIŠTVO

V letu 2020 je bilo naše delo okrnjeno. Pisarna je delala po potrebi in vsa pošta je bila posredovana.
Bilo je kup drobnih del, a sva se z Martino izmenjevali in je bilo vse opravljeno.
Vsem jubilantom (87) smo poslali voščila, starejše nad 90 (25) smo obiskali s paketom, če so to pravila dovoljevala.
Pripravili in razdelili smo 160 paketov za novoletno obdaritev. Vrednost paketa je bila približno 10 €.

Novoletni paket 2020 za naše člane nad 80

Za sebe vem, da sem se vedno javila oziroma poklicala nazaj, če me je poklical poverjenik ali član in skušala rešiti morebitno težavo. Mislim, da so tudi vsi poverjeniki delovali enako. V začetku decembra sem poklicala vse poverjenike zaradi novoletnih paketov in se z njimi tudi pogovorila o morebitnih problemih. Tudi meni je bilo všeč, da smo malo poklepetali.
Le upamo lahko na boljše čase, ko se bomo lahko spet normalno pogovarjali in družili, saj to najbolj pogrešamo. Do takrat pa PAZITE NASE IN OSTANITE ZDRAVI.

Ida Perme

PROGRAM STAREJŠI ZA STAREJŠE

Vsi starejši v Sloveniji si želijo preživeti starost doma, v svojih lastnih gospodinjstvih. Odhod v dom za starejše je v veliki večini primerov izhod v sili, ko doma ni več moč zagotavljati dovolj pomoči. Zaradi tega se je razvil projekt medsebojne pomoči starejših, da bi lahko čim dlje ostali v domači oskrbi. V sedanji obliki teče od leta 2004.
Bistvo programa je v tem, da starejši prostovoljci obiščejo vse starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo in jim poskušajo organizirati pomoč, če jo potrebujejo.
Tudi društvo upokojencev Dolenjske Toplice že 14 leto izvaja projekt »Starejši za višjo kakovost življenja doma« ali krajše »Starejši za starejše«. Poleg koordinatorja pri delu pridno pomaga 29 prostovoljcev, ki obiskujejo občane, ki so se želeli vključiti v projekt SZS in nudijo različne oblike pomoči vsem, ki so pomoči potrebni. Od začetka izvajanja projekta je bilo anketiranih 628 občanov starejših od 69 let. Prostovoljci so v letu 2020 obiskali približno 300 občanov in opravili 546 obiskov (prvih in ponovnih). Zaradi nastale korona situacije letos nismo na novo anketirali občanov starejših nad 69 let, ampak bomo to storili, ko bodo razmere to dopuščale. Tudi različne oblike pomoči, ki jih nudijo prostovoljci na terenu, so se izvajale v manjši meri kot pretekla leta, saj je bilo več ali manj druženje omejeno. Kljub temu pa je bilo opravljenih 403 različnih pomoči, ki so jih nudili prostovoljci 135 občanom. Večina prostovoljcev pa ne kontaktira osebno z občani. Pokličemo starejše in pokramljamo z njimi, česar so zelo veseli. Pri tem opažamo vse več stisk in negotovosti. Še naprej se bomo trudili pomagati nekomu, kakor znamo in kar zmoremo.
Kljub vsem težavam in omejitvam pa nam je tudi letos uspelo pripraviti dve izobraževanji za prostovoljce, in sicer 4. 3. 2020 v KKC DT na temo »Kako ohraniti vitalnost in preprečiti padce«. Tudi jesensko izobraževanje smo uspešno organizirali skupaj z DU Straža in DU Dvor. Tema izobraževanja je bila »Pametno gibanje ali možganska telovadba” ter “Sobivanje in samooskrba”. Predavanje je bilo v ponedeljek, 5. 10. 2020, v veliki dvorani Kulturnega doma v Straži. Iz našega društva se je predavanja udeležilo 17 prostovoljcev, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov (maske, razkužila, varnostna razdalja).
Čeprav so bile nekatere aktivnosti okrnjene, pa ugotavljamo, da smo glede na situacijo naredili veliko.
Ti podatki pa niso še dokončni, saj bo sedaj, v prednovoletnem času, še precej obiskov, ki bodo še evidentirani. Verjetno pa še veliko tega (obiskov, pomoči) ne bo evidentiranega, ker nimamo podatkov.

Koordinator SZS: Strajnar Slavica

IZOBRAŽEVANJE

Sekcija za izobraževanje je v letu 2020 organizirala štiri predavanja, ki so bila izvedena v januarju, v februarju dve in marcu. Teme predavanj: Gruzija- Svaneti – potopis (dr. Franc Kokalj ), Temeljni postopki oživljanja (Vida Novinec), Kako ohraniti vitalnost in preprečiti padce (Brigita Tisovec ) in predavanje policista Boštjana Jernejčiča o samozaščitnem obnašanju, zaščiti premoženja in o prometni varnosti. Vseh oblik izobraževanja se je udeležilo 320 članov. Z enim dogodkom smo se vključili v TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (4. 9. do 9. 10. 2020). Pohodniška skupina je organizirala pohod z Gač na Mirno goro. Dogodka se je udeležilo 29 članov. Letos je bila 25. obletnica TVU-ja, naše društvo pa je letos sodelovalo že šestnajstič. Z RIC Novo mesto sodelujemo zelo dobro. Naši člani so se udeleževali vseh oblik izobraževanja, ki jih je ponudil RIC v Dolenjskih Toplicah. Najbolj pa so bile obiskane ZNANSTVENE KAVARNE in predavanja ali delavnice VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ. V oktobru je bilo predavanje » Kako ohraniti možgane« in dve delavnici »Urjenje spomina«. Predavala in vodila delavnici je Fani Avbar. Udeleženci so bili samo naši člani (10).

Milica Lukšič, vodja Sekcije za izobraževanje

KULTURA

Letošnje leto je bilo zaznamovano s COVID- 19, zato je bilo veliko načrtovanega odpovedanega, kar pet prireditev. Sekcija za kulturo je pripravila dve kulturni prireditvi. Na zboru članov smo s kulturnim programom obeležili slovenski kulturni praznik. Prav tako smo praznovanje dneva žena popestrili s kratkim kulturnim programom. Pri izvedbi programov so sodelovali naši literati, učenci OŠ Dolenjske Toplice in Glasbena šola Emil Adamič. V glasilu Vrelec (letnik 20/2 ) so bile med ostalimi pesmimi objavljene tudi pesmi naših literatov pod naslovom Izpod peres topliških ustvarjalcev (Marija Tomažin, Ana Volf, Minka Pečaver in Anton Aš). Literati so sodelovali na Razpisu PZDU »Vaša kulturna stvaritev v letu korona virusa 2020». V kategoriji Literarno ustvarjanje so sodelovali s pesmimi Marija Tomažin, Anton AŠ, in Anica Volf, Minka Pečaver pa z zgodbo Čokolada. V kategoriji Likovno in risarsko ustvarjanje je sodelovala Vera Lukšič z nekaj slikami in v kategoriji fotografsko ustvarjanje je sodelovala Elica Pavlič. Naša literatka Minka Pečaver je poslala svojo zgodbo Čokolada na regijsko srečanje literatov seniorjev Dolenjske, Bele krajine in Posavja » V zavetju besede«, ki je bilo na gradu Rajhenburg nad Brestanico (9. 9. 2020). Njena zgodba je bila je izbrana za državno srečanje v »Zavetju besede» v Kotljah 22. 11. 2020. Na literarni natečaj »Lepota besede» v Črnomlju sta se prijavili Ana Volf (pesmi) in Minka Pečaver (zgodba Stari panj). Minkina zgodba je objavljena v knjižici LEPOTA BESEDE 15. Obe udeleženki sta dobili priznanje JSKD za sodelovanje in Minka še SREBRNO PRIZNANJE. Prozno delo Čokolada je Minka Pečaver prispevala za LIKUS-ov zbornik 2020.

Milica Lukšič, vodja sekcije za kulturo

DRUŽABNE DEJAVNOSTI

Člani DU Dolenjske Toplice smo upanja polni, da bo leto, v katerega smo zakorakali, prijaznejše do nas, da se bodo naše družabne dejavnosti odvijale po zastavljenih planih in da bomo na leto 2020 čim prej pozabili.
Ne da bi vedeli, kaj se bo zgodilo, smo se optimistično zbrali 14. februarja na Zboru članov društva, v Osnovni šoli Dolenjske Toplice. Po poročilu predsednika o delu v letu 2019, potrditvi starega vodstva z manjšimi spremembami, smo se s kulturnim programom in tradicionalno malico že veselili novih izzivov po pripravljenem Planu za leto 2020. Tik pred razglasitvijo epidemije, 12. marca 2020, se nam je še uspelo srečati 8. marca, ob Dnevu žena, v Gostilni Kolesar. Prijetno vzdušje, kot da bi slutili, da je to zadnje v letu 2020, je trajalo do poznih ur. Vse nadaljnje, druge načrtovane dejavnosti so bile žal odpovedane. Veliko razočaranje je bilo odpovedano letovanje v Hotelu Delfin v Izoli v mesecu marcu in zaprtje hotela v mesecu novembru in decembru, ko je bilo prijavljenih kar 60 članov. V mesecu juliju je bilo organizirano srečanje s sponzorjem DIRS d.o.o., v gostilni Henrik v Loški vasi, ki pa je bilo zaradi negotove situacije v zvezi s korana virusom slabše obiskano, kot je bilo načrtovano. S 1. julijem smo upokojenci dobili možnost koriščenja brezplačnih medkrajevnih linijskih prevozov v notranjem cestnem in železniškem prometu. In tako se je peščica članov 15. septembra odpeljala z brezplačno, rdečo vozovnico, v Ljubljano. Novica o prijetnem druženju na vlaku, o sprehodu po vedno lepi Ljubljani, se je hitro širila. Že za naslednji obisk Bleda so prijave kar deževale, a žal nas je epidemija spet prehitela. V letu 2020 smo pogrešali društveni piknik, predviden izlet, kostanjev piknik, društveno martinovanje, vsakoletno novoletno srečanje in še vrsto srečanj po planu, ki je bil skrbno pripravljen.
Poskrbimo, da bomo v letu, ki je pred nami, nadoknadili čim več zamujenega, se družili s pravimi ljudmi, imeli prave odnose, živeli z naravo in v naravi, kjer ni stresov, kajti le tako bomo zdravi, srečni, polni energije in naš imunski sistem nam bo hvaležen.

Pripravila: Martina Klobučar

USTVARJALNE DELAVNICE

Ustvarjalne delavnice delujejo že dve leti. Letos je bilo delovanje okrnjeno, saj smo ga kar dvakrat prekinili zaradi »COVIDA-19«. Februarja smo se ustvarjalke udeležile 3.Rokodelske razstave v Črnomlju. To je že druga kolektivna razstava zunaj naše občine, ki smo se je udeležile. Organizatorja sta bila občina Črnomelj in PZDU Dolenjske in Bele krajine. Razstavljalo je več DU. Pokazale smo, da nismo od muh, saj smo razstavljale lepe izdelke. Pripravile smo tudi interno razstavo izdelkov v učilnici OŠ Dolenjske Toplice po končanem zboru članov. Izdelovale smo rožice iz barvastega najlona, vezle rišelje, pletle. Nastali so lepi izdelki. Za 8. marec smo pripravile posebne voščilnice za naše članice. Izdelovale smo novoletne voščilnice in voščilnice za rojstne dneve naših članov. Največ novoletnih voščilnic je izdelala Dorica Turk. Naredile smo posodice in liste iz modelirne mase. Pripravile smo jih za darila za literate na Srečanju literatov sosednjih občin. Tudi kvačkale smo (metuljčki, košarice, prtički). Ni šlo brez velikonočnih stvaritev. Oblikovale smo maskote naših delavnic »Topliške frajlice«.
Sodelovale smo z VGC SKUPAJ, ki ga RIC Novo mesto organizira v Dolenjskih Toplicah. Nekatere članice so bile na 4 delavnicah. Izdelale smo obeske iz slanega testa, košarico iz recikliranega materiala – papirja, podstavke iz lesenih palčk za milo ali posodo in pletene košarice iz naravnih materialov. Z izdelki smo bile zadovoljne.
Septembra smo se zaradi upoštevanja navodil NIJZ dobivale na terasi pri Milici ali Heleni. Ko je postalo hladno, smo prekinile z našimi druženji.
Z veseljem smo se lotevale izdelovanja posameznih izdelkov. Rade se družimo, to nam veliko pomeni. Stalnih udeleženk je bilo 10. Včasih nas je bilo tudi več.

Terezija Kralj, vodja ustvarjalnih delavnic

ŠPORT

Leto 2020 se zelo hitro poslavlja in spogleduje z letom 2021, za katerega vsi upamo, da bo na vseh področjih boljše. Tudi za naše člane društva upokojencev Dolenjske Toplice, posebno pa za športnike in ljubitelje gibanja in razvedrila, ne bo to leto, ki se izteka, nič kaj zadovoljivo.
V začetku leta smo komaj končali tekmovanje v pikadu Ob Krki 2019/2020 in se izmed šestih društev uvrstili na tretje mesto in že so nastopile prepovedi zbiranja in posledično tega tudi prekinitev vseh treningov, ki bi omogočala naslednja tekmovanja. Nekaj se je še dogajalo na področju treningov v igri petanka ter kegljanja na vrvici v Podturnu in Dolenjskih Toplicah, pa tudi nekaj treningov je bilo v dvoranskem kegljanju za ženske in moške ekipe na kegljišču Vodnjak v Novem mestu. Omeniti moram še nekaj petankarskih tekmovanj, ki so štela za ligo pa tudi par meddruštvenih tekem je bilo.
Nekaj bolje so jo do jesenske krize zaradi Covid-19 odnesli ljubitelji kolesarstva, ki so prevozili kar veliko kilometrov glede na skrajšano sezono, ter ljubitelji pohodništva in gorništva, katere aktivnosti se dogajajo zunaj na prostem.
V letu 2021 planiramo, če bodo razmere dovoljevale druženje, realizirati vse športne in ostale aktivnosti, v katere smo bili vpeti v prejšnjih letih. To se pravi sodelovanje in tekmovanja s sosednjimi društvi, tekmovanja v ligah v igrah petanka, kegljanje, pikado, tekmovanja na pokrajinskem in državnem področju in še kaj.

Referent za šport Drago Zupančič

POHODNŠKA SKUPINA

In moje razmišljanje…..POGREŠAM VAS, Z VAMI JE NARAVA ŠE LEPŠA
December je tu, mesec, ko se vsi veselimo prihoda treh dobrih mož, ko se vse lesketa in smo vsi v pričakovanju novega leta, ki daje upanje za uresničitev sanj, je začetek novega, drugačnega. Je čas, ko delamo bilance preteklega in delamo plane za aktivnosti za leto, ki prihaja. Letos nam je korona vzela marsikaj, predvsem pa upokojenci pogrešamo druženje, med neštetimi aktivnostmi, tudi naše društvene mesečne pohode in pohode Spoznajmo Dolenjsko.
Zavedamo se, da je gibanje še kako pomembno za počutje, za zdravje in tudi v tem času na to nismo pozabili. Kot vsak dan sem danes opravila pohod na Trško goro iz Ždinje vasi in obiskala grad Hmeljnik, ki kot osamljeni menih stoji na pomolu in zre v dolino, ki je v tem času videti osamljena in žalostna. V zraku ni veselja in živahnosti kot je bilo pred leti, ko smo bili tu na društvenem pohodu. Hodila sem in podoživljala tisti čas. Velika skupina se nas je zbrala, preko 40, celo iz Radia Krka so klicali, da sem dala izjavo o našem pohodu. Ponosni smo bili, da se nas je zbrala tako lepa skupina, vsi z željo po druženju. Vsak mesec smo se veselili naših pohodov in meddruštvenih srečanj, ko smo zapeli pohodno himno, poklepetali. Vse to nam je vlivalo energijo in tako mlade smo se počutili. Decembra, že vrsto let, smo imeli pohod in meddruštveno srečanje na Hribu ob zakurjenem ognju in dobrotah našega društva. Bilo je nepozabno in šele sedaj se zavedamo, kako nam je bilo lepo. Vendar upanje je še vedno in s pozitivnim pogledom zremo v prihodnost. Še bodo druženja, ki jih bomo bolj cenili, prav tako lepote narave, ki nas obdajajo.
Kljub koroni smo v letu 2020 organizirali 9 društvenih pohodov, sedem po planu, en pohod v ETM, pohod po Jurčičevi poti in en ogledni pohod ob Krupi. Vseh udeležencev je bilo 179.
Na le dveh izpeljanih pohodih Spoznajmo Dolenjsko je bilo iz našega društva 51 udeležencev.
Dragi prijatelji, pohodniki, člani našega društva, želim vam, da bo leto 2021 stkano iz srečnih trenutkov, posvetite svoj čas sanjam, ki ustvarjajo sveže začetke, posvetite svoj čas ljubezni, ki premika meje, posvetite svoj čas in se udeležite naših pohodov v naravi, ki nas krepi in nam daje novih moči in upanje….in kmalu kam skupaj po naših skupnih poteh! SREČNO 2021!

Elica Pavlič

PLANINSKA SKUPINA

O letošnjem letu ni kaj dosti za pisati. Je kar je in lahko le želimo, da bo naslednje bolj prijazno. Pa vseeno ni naša skupina kar spala. Uspelo nam je opraviti kar 7 planinskih pohodov po naši lepi deželi. Imamo celo rekord v smislu udeležbe, saj je nas šlo na Plešivec v osrčje Bohinjskih gora kar 35 pohodnikov, le malo manj pa na Ermanovec. Zelo pa me veseli še podvig na nas Špik, ki je zahteval veliko kondicijsko pripravljenost. Tudi v domačih logih smo se močno trudili, vendar bolj ali manj v manjših skupinah. Meni in še komu zraven je uspelo tako kar 87 kondicijskih tur. Močno upam, da jih bo v naslednjem letu še več, predvsem v večjih skupinah. Za konec pa vsem pohodnikom predvsem zdravo novo leto in varen korak.

Marjan Markovič

LAŽJI POHODI

Že vrsto let organiziramo lažje pohode. Pohodnice smo se sestajale pred društvenimi prostori vsak prvi torek v mesecu. Zbralo se nas je od osem do dvanajst starejših, vendar mladih po srcu. Število udeleženk je bilo odvisno od vremena in letnega časa. Čas pohodov je bil prilagojen letnemu času ( 8.30 ali 9.00 ). Največkrat smo šle v okolico zdravilišča in naprej proti Cvibljam, od koder je lep pogled na Dolenjske Toplice in okolico. Med hojo se pogovarjamo, kaj pokomentiramo in smo zelo vesele prijetnega druženja. Tako naredimo nekaj dobrega za svojo dušo in telo. Lahko smo srečne, da med pohodom opazujemo lepo zeleno topliško dolino in hribovje Gače, Rog, Pogorelec in ostalo. Včasih, ko smo bile mlajše, smo obiskovale te hribčke tudi me lažje pohodnice.
V letošnjem letu smo imeli manj pohodov zaradi svetovne nalezljive bolezni korone. Upamo, da bo v naslednjem letu bolje, in da nas bo korona zapustila.

Antonija Avguštin

KOLESARSKA SEKCIJA

Kljub prilagajanju letošnjim vremenskim in nazadnje še zdravstvenim razmeram smo člani naše sekcije opravili kar lepo število druženj in s tem prevozili zavidljivo število kilometrov.
Kljub našemu kratkemu delovanju v letošnjem letu smo s kolesi prevozili lep del Slovenije, pot pa nas je nekajkrat vodila tudi izven meja naše lepe deželice (Hrvaška – Tuhelj, Italija – Belopeška jezera). Prevozili smo celotno slovensko obalo do Trsta, s Štefom pa smo raziskali tudi del Kočevskega roga. Če seštejem prevožene kilometre, jih je zagotovo preko 1500, vendar pa lahko povem, da je najpomembnejše naše druženje, s katerim želimo nadaljevati. Nekaj načrtovanih poti nam je žal preprečilo izredno stanje zaradi virusa, ki je ohromil celotno delovanje vseh društev v Sloveniji.
Omenim naj še možnost uporabe brezplačnih vozovnic za SŽ, ki so nam pri naših potovanjih tudi koristile. Imeli smo le nekaj težav pri transportu koles, a nam naših dogodivščin to ni pokvarilo. Tehničnih težav s kolesi in s kolesarji ni bilo.
V naše vrste vljudno vabljeni vsi, ki radi rekreativno kolesarite in radi spoznavate nove kraje v dobri družbi.
Lepe praznike, zdravja in nasvidenje drugo leto pred društvenimi prostori v Dolenjskih Toplicah ob vsakič dogovorjenem času.

Tone Pekolj

Foto utrinke naši dejavnosti v 2020 najdete v GALERIJI.

Loading

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja