Druženja,  Humanitarnost

SREČANJE OB MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, in sicer z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri kateri naj bi se na splošno začela starost, ni določena. V Sloveniji običajno označujemo z besedo »starejši« osebe, stare 65 ali več let (65+). V Sloveniji je bilo na začetku letošnjega leta 444.743 starejših nad 65. Na ta dan se opozori na odnos do starejših, domovi za starejše imajo večinoma dneve odprtih vrat, hkrati pa razne aktivnosti, s katerimi predstavljajo svoje delo in poslanstvo. Letošnji dan starejših je namenjen odpornosti in prispevku starejših žensk, ki zaradi neenakosti in diskriminacije pogosto ostanejo prezrte.

Danes živimo v povprečju dve desetletji dlje, kot so živeli naši dedje. Starejši ljudje so večinoma solidnega zdravja, sposobni so biti samostojni. Svetovna populacija starejših narašča, sožitje generacij postaja vse bolj potrebno, vendar se spoštovanje do starejših – na žalost – vedno bolj niža. Sprejemanje drugačnosti, sprejemanje starejših, ni samo izraz spoštovanja do starejših, ampak izraz spoštovanja do nas samih. Zreli stari ljudje so imeli – in še vedno imajo – v družbi posebno vlogo, vlogo modrecev. Težko bi človek res dozorel do prave življenjske modrosti, če si skozi leta ne nabere dovolj izkušenj. Zori le človek, ki si za to z veseljem prizadeva, ki ima kljub vsemu doživetemu še vedno zvrhan koš svojih želja in potreb. Zatorej, če se hočemo kakovostno starati, moramo imeti pozitivno stališče do starosti in si oblikovati dobro sožitje med starejšimi in mlajšimi generacijami. Z raznimi problemi in dilemami se pogosto srečujemo. Sovraštva do starejših in nasilja nad njimi je v družbi vse več. Ugotavlja se, da je preveč kratenja pravic starejših, še posebno v domovih starejših, a tudi tistih, ki živijo v domačem okolju. Nujno potrebujemo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki mora biti kvalitetna, vsem dostopna in brezplačna. Treba je določiti dolgoročno sistemsko financiranje. Predvsem pa je treba krepiti socialno državo in medgeneracijsko sodelovanje.

Nekaj je bilo že narejeno z uvedbo projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma«. Program Starejši za starejše je humanitarni program Zveze društev upokojencev Slovenije, ki ga izvajajo prostovoljci društev upokojencev po celi Sloveniji. Preko programa starejši prostovoljci pomagajo starejšim, ki pomoč potrebujejo. Vsi izhajamo iz načela: Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši pomagal meni.
Program se je začel izvajati leta 2004. Društvo upokojencev Dolenjske Toplice je že 16 leto vključeno in izvaja projekt »Starejši za starejše«. Takratni koordinator projekta je bil g. Jože Lukšič, ki je odlično vpeljal program v našem društvu in v občini Dolenjske Toplice. Od vsega začetka pri delu pridno pomagajo prostovoljci. Trenutno je aktivnih 29. Novi koordinator je Slavica Strajnar. Prostovoljci obiskujejo občane, ki se želijo vključiti v projekt »Starejši za starejše« in jih anketirajo. Z obiski v svoji okolici preverjajo kako živijo starejši in če potrebujejo kakšno pomoč. Če starejši pomoč potrebuje, jo prostovoljci skupaj s koordinatorjem in predsednikom društva poskušajo organizirati in se povežejo s pristojnimi službami. Preproste pomoči, kot so druženje, sprehodi, branje, spremstvo k zdravniku, drobna hišna in gospodinjska opravila, družabne igre, dostava humanitarnih paketov in drugo, pa organizirajo in izvedejo sami. Sedaj imamo v sodelovanju z Občino organiziran tudi prevoz starejših »PELJI ME, PROSIM«, kar nam zelo olajša delo.
Večina starejših je obiska vesela, prostovoljno delo pa prostovoljcem pomaga, da ostanemo aktivni, da smo bolj zdravi in se počutimo koristne.
Z rednim obiskovanjem starejših in sprotnim reševanjem težav, pa tudi precej razbremenimo zdravstvo, socialo, pomagamo občini, pa tudi svojcem , predvsem pa prispevamo k boljšemu zdravju in počutju starejših ljudi.
Iz pogovora prostovoljcev z obiskanimi občani je razvidno, da je veliko ljudi osamljenih in si želijo druženja in pogovora. Predvsem pa si vsi želijo, da bi bil v Dolenjskih Toplicah »Dom starejših« in » dnevno varstvo «. Marsikomu z našim obiskom in prijazno besedo polepšamo dan.

Naj omenim še to, da se je 14 naših prostovoljcev udeležilo srečanja dolenjskih prostovoljcev, ki je potekalo v Beli krajini dne 26. 9. 2022. Iz 17 društev, v katerih je aktivnih 241 prostovoljcev, je bilo na srečanju 192 udeležencev. Letošnji gostitelji so bila belokranjska DU Metlika, Semič in Črnomelj, ki so nam pripravili zanimive 4 urne programe z vodiči. Tako smo podrobneje spoznali zanimivosti posameznih občin. Nagovorili so nas tudi župani posameznih občin, na zaključnem druženju pa tudi podpredsednica ZDUS-a ga. Vera Pečnik in predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine g. Dušan Kraševec. Zaključni del srečanja z zborom vseh udeležencev je bil v Kanižarici, kjer nam je upokojenska folklorna skupina z nastopom popestrila srečanje. Še malo smo se podružili, poklepetali, si izmenjali izkušnje o delu na svojih terenih in potarnali o problemih s katerimi se srečujemo. Zadovoljni smo bili s programi in vodenjem, saj smo videli in spoznali lepote in znamenitosti Bele krajine, ki jih kot samostojni obiskovalci zagotovo ne bi. Zahvala gostiteljskim društvom. To je prispevek Slavice Strajnar, ki ga je prebrala v uvodnem delu praznovanja.

V petek, dne 30. 9. 2022, je DU Dolenjske Toplice organiziralo medgeneracijsko SREČANJE OBČANOV DOLENJSKIH TOPLIC. Prisotnih občanov je bilo 50. Dan starejših smo počastili s kulturnim programom, ki ga je vodila g. Marija Andrejčič. V uvodnem delu je Slavica Strajnar spregovorila o pomenu dneva starejših in projektu » Starejši za starejše ». Nastopile so tri učenke OŠ Dolenjske Toplice: pevka, mažoretka in harmonikarica. Naši literatki sta recitirali vsaka po eno pesem. Za zaključek programa, je voditeljica prebrala zapis o razstavi, ki so jo pripravile naše USTVARJALKE. Veseli smo bili obiska g, župana, Franca Vovka, ki je pohvalil projekt » Pelji me prosim », povedal o gradnji varovanih stanovanj in nam zaželel prijetno druženje. Sledila je pogostitev in druženje. Lepa beseda, prijazen pogled in nasmeh sta nam polepšala dan.

Milica Lukšič

Pripravili smo tudi rokodelsko razstavo.

Loading

Pustite odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja